На фокус – J. Edgar

На фокус – J. Edgar

Представете си само – на 29-годишна възраст да оглавиш Бюрото за разследване през 1924 година,…