Пина / Pina

Пина / Pina

Възможно е увлечението да отвлече вниманието на един творец, да го разконцентрира или да го…

Меланхолия / Melancholia

Меланхолия / Melancholia

В „Поетика” на Аристотел: катарзисът се преживява или от персонажите на една драма, или от…