Меланхолия / Melancholia

Меланхолия / Melancholia

В „Поетика” на Аристотел: катарзисът се преживява или от персонажите на една драма, или от…