Glass Onion: A Knives Out Mystery

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Помните ли януари 2020? Какви невинни пролетни цветя бяхме всички тогава, нямахме никаква представа какво…