The Complete METROPOLIS

През юли 2008 филмови експерти обявиха, че са открили 16 мм редуциран негатив на оригиналната…