Бен-Хур / Ben-Hur

Бен-Хур / Ben-Hur

Жалко за Тимур Бекмамбетов. Познава(х)ме го в друга светлина. Всъщност, тези две изречения са изчерпателна…