The posters… the posters…!

The posters… the posters…!

Понеже ни се събраха малко повечко постери накуп, решихме да си спестим дългите и поне…