Child 44 / Дете 44

Child 44 / Дете 44

След „Левиатан”, „Дете 44” е вторият филм, предизвикал сериозни полемики в Русия, който имаме възможност…