Past of Glory: The Brood

Past of Glory: The Brood

„Противоположните полюси на човешката сексуалност традиционно се считат за хетеросексуалност и хомосексуалност. Но същата тази…