Годзила / Godzilla

Годзила / Godzilla

С появата си през 1954 г. оригиналният „Годжира“ предизвиква комерсиална и културна сензация, формирайки една…