1917

1917

Смятах, че ще ми бъде лесно да пиша за „1917“. Всъщност даже бях сигурен, защото…