Зоотрополис / Zootopia

Зоотрополис / Zootopia

„Зоотрополис“ всячески бива заклеймяван като неподходящ за деца, макар критиката да го обожава. През последните…