Inherent Vice

Inherent Vice

В началото на 70’-те в Америка си отива повече от една епоха. Отиват си идеализмът…