Вдовици / Widows

Вдовици / Widows

„Филм за завоалиран обир, извършен от жени” казват хората и нещо ми звучи познато. Не…