Младост / Youth

Младост / Youth

В повечето случаи да се опише емоция е доста по-сложно, отколкото да се разкаже история….