Midnight Special

Midnight Special

„Midnight Special“. Сърцето ми ускорено се разтуптява, докато изписвам името на филма. Звучи толкова готино…