Игрите на глада / Hunger Games

Игрите на глада / Hunger Games

Шансовете са винаги на наша страна… когато/ако не решат да изневерят. Не съм предполагала, че…