Заразяване / Contagion

Заразяване / Contagion

Форман: Този запечетан плик е за теб, намерих го в документите, които ми остави Къди….

Черен лебед / Blаck Swan

Черен лебед / Blаck Swan

Трудно е да живееш в образ. Понякога е много изтощително. Как да погледнеш към света,…

неЧЕСТНА ИГРА / Fair Game

неЧЕСТНА ИГРА / Fair Game

„Всички лъжат.” Реших да не се ръководя от тази максима на Хаус. Като съвсем обикновен…

Стоун / Stone

Стоун / Stone

Все пак успях да го заинтригувам – гледаше почти през мен (в деколтето ми) докато…

Стъклената река

Стъклената река

Исках да харесам този филм! Гледах го с надежда, с желание да стана част от…