The Nightingale

The Nightingale

Отмъщението е колкото морално проблематичен акт, толкова и неизменна част от човешките взаимоотношения още от…