Стив Джобс / Steve Jobs

Стив Джобс / Steve Jobs

За последните две години получихме три филма относно знаменития съосновател на „Apple“ – СтивДжобс. Първият…