Генезис / Inception

Генезис / Inception

“Идеята е най-устойчивият и могъщ паразит”. А идеята, която преследва Нолан в продължение на години,…