неЧЕСТНА ИГРА / Fair Game

неЧЕСТНА ИГРА / Fair Game

„Всички лъжат.” Реших да не се ръководя от тази максима на Хаус. Като съвсем обикновен…