“Alien Anthology”  е тук!

“Alien Anthology” е тук!

След доста месеци на непоносимо очакване “Alien Anthology” най-накрая е тук. Е, всъщност той е…