Клетниците / Les Misérables

Клетниците / Les Misérables

Точно това особено усещане трудно се поддава на описание. Да не кажа, че е невъзможно….