Датите, датите…

Датите, датите…

Само преди няколко дни си спомнихме поговорката, че една дата новина не прави. И изведнъж…