Дякон Левски

Дякон Левски

И както дякон Левски каза… Има едно тъпо клише, което се върти като пожелание на…