A Quiet Place / Нито звук

A Quiet Place / Нито звук

„Хорър” е от онези много противоречиви концепции, които предизвикват почти толкова горещи дебати, колкото и…