Climax

Climax

„Изкуството е откровение, избухване, въплъщение на латентна жестокост, благодарение на което порочните наклонности на разума,…