Once upon a time… Sergio Leone

Once upon a time… Sergio Leone

„Всеки филм започва със спомен или с мечта, а мечтите всъщност са спомени“ …………………………………………………………………………………………………………………..Вим Вендерс…