junji-ito-maniac-japanese-tales-of-the-macabre-anime-netflix-tema-horror-v4-591870

„Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre“ ще адаптира 20 истории за първи път

Щом стане дума за Джунджи Ито, както ви е добре известно, винаги наостряме внимателно уши и следим с интерес какво ново ще ни представи майсторът на японския ужас. За съжаление, адаптацията по „Tom...