Кубрик

Развитие по изгубените проекти на Кубрик. „Fear and Desire” на Blu-ray

от Дриновна 2012-09-03
Вече сме споменавали за далечната, но все пак действителна възможност два незаснети сценария на Станли Кубрик да бъдат доразвити и в крайна сметка осъществени, след като „Philco Films” придобиха пр...

Stanley Kubrick

Ще реставрират “Fear And Desire” на Кубрик?

от Дриновна 2010-09-25
Неотдавна си говорихме за изгубени и намерени кино-съкровища и въпреки че “Fear And Desire” на Станли Кубрик не е съвсем изгубен филм и на този етап все пак може да се гледа със съмнително, пиратск...